• ENERJİ PROJELERİ
  Rüzgar Enerji Santrali        Jeotermal Santrali              Termik Santrali           Hidroelektrik Santrali
 • "Enerji Santralleri, Boru Hatları ve Endüstriyel Tesis Projelerinde Çözüm Ortağınız"

 • Skada ve Telekomünikasyon Konteynerleri
  Doğal Gaz ve Petrol Boru Hatları Yeraltı / Yerüstü Konteynerleri
 • Korozyona Karşı Poliüretan Kaplama ve Boyama
  Uzun Ömürlü Koruma Sağlıyan Mükemmel Kaplama
 • Endüstriyel Tesis Ekipmanları
  Muhtelif Endüstriyel Tesislerin Proses Ekipmanlarının Üretimi
TEKNOSAN 40. YILINDA
.: Yüksek Teknolojide Üretim
.: Üretimde Kalite ve Güvence Sistemi
.: ASME ve DIN/EN Standartlarında Üretim
.: Dünya Piyasasına İhracaat